Vertrouwenspersoon
Ongewenste omgangsvormen & Integriteit

Elke werknemer verdient een veilige en prettige werkomgeving.

Pesten, agressie, intimidatie, discriminatie, integriteitsschendingen en seksuele intimidatie op de
werkvloer hebben een enorme impact op de slachtoffers en op het
bedrijf.

Ongewenste gedrag kan o.a. leiden tot (langdurig) verzuim, een
slechte werksfeer, verminderde betrokkenheid en een lagere
productiviteit. Dit heeft uiteraard financiële gevolgen.

Het is belangrijk – en bovendien wettelijk verplicht – om ongewenst
gedrag (psychosociale arbeidsbelasting) te voorkomen.

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is voor een werkgever een doeltreffende en laagdrempelige voorziening om aan deze verplichting te voldoen. Het is daarnaast een onmisbaar element in het streven naar een goed werkklimaat en optimaal functioneren van werknemers binnen de organisatie.

Samen veilige werkomgevingen creëren waarbij iedereen kan excelleren en floreren.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Werknemers van de organisatie die grensoverschrijdend gedrag ervaren of met integriteitskwesties te maken hebben, kunnen een vertrouwenspersoon benaderen voor een luisterend oor, advies en bijstand. De vertrouwenspersoon biedt allereerst ruimte voor het verhaal, helpt om het probleem in kaart te brengen, stelt vragen en geeft advies door verschillende mogelijke opties te benoemen. Deze aanpak werkt in veel gevallen de-escalerend. Zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid kenmerken het werk van de vertrouwenspersoon. Uit de aard van de functie volgt dat de vertrouwenspersoon een geheimhoudingsplicht heeft . Zij/hij is alleen verantwoording schuldig aan het hoogste gezag van de organisatie en legt geen inhoudelijke verantwoording af over individuele gevallen.

 Met een abonnement op een externe vertrouwenspersoon zorg je voor een veilige werkomgeving waar je medewerkers, als het nodig is, weten dat er altijd een plek is waar zij hun verhaal kwijt kunnen en advies kunnen vragen.

Tarieven en abonnementen

(Deze tarieven gelden voor ondernemingen tot 100 werknemers. Neem contact met ons op voor tarieven voor grotere organisaties.)

Neem contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken.

Basis

Een abonnement op een vertrouwenspersoon. Geschikt voor kleine ondernemingen.

€ 250,00

Standaard

Een abonnement op een vertrouwenspersoon incl. een vertrouwensgesprek en een jaarlijkse rapportage.

€ 400,00

Uitgebreid

Het meest uitgebreide pakket.  Incl. 4 vertrouwensgesprekken, seminar “gewenst gedrag” en een jaarlijkse rapportage.

€ 700,00

Seminar

Ongewenst gedrag

Een inspirerende en interactieve voorlichting over Gewenst Gedrag.
Duur: 2 uur

€ 325,00

Neem contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken.

Hoe werkt het?

 • Een jaarabonnement voor een vertrouwenspersoon is zo geregeld.

 • Tijdens de kennismaking stemmen we af welk abonnement het beste bij jouw organisatie en behoefte past.

 • Na bevestiging van de afspraken, ontvang je informatie over de vertrouwenspersoon en hoe hij/zij te bereiken is.

 • Je kunt deze informatie delen binnen de organisatie.

 • Vanaf dat moment is de vertrouwenspersoon telefonisch en via mail beschikbaar voor alle medewerkers.

 • De vertrouwenspersoon voert gesprekken indien nodig en neemt contact op als het aantal gesprekken van het abonnement zijn verbruikt.

 • Zijn er meer gesprekken nodig dan in het abonnement is voorzien, dan zullen extra gesprekken plaatsvinden tegen ons uurtarief van € 125,-.

 • De seminar “gewenst gedrag” op basis van de gedragscode binnen jouw organisatie is te boeken voor €325,-.

 • Voorlichtingen

 • De jaarlijkse rapportage is geanonimiseerd en geeft inzicht in het aantal en, voor zover mogelijk, de aard van de gesprekken.

 • De vertrouwenspersoon zal desgevraagd adviseren naar aanleiding van signalen vanuit de organisatie.

 • De vertrouwenspersoon kan je ook ondersteunen en adviseren bij het opstellen van een bij jouw organisatie passende gedragscode en RI&E.

 • Bovengenoemde tarieven en abonnementsprijzen zijn excl. eventuele reiskosten en excl. BTW.

Neem contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken.